Divider OMA

MIP PALVELUT

MIP Palvelut tarjoaa erilaisia myynti-, markkinointi- ja testauspalveluita yrityksille ja yhteisöille. Olen työskennellyt 20 vuotta erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja johdon tehtävissä matkailu-, ravintola- ja kaupan alalla Suomessa, sekä ulkomailla.

Olen saanut vuosien aikana ison verkoston Suomeen ja ulkomaille. Erityisesti pohjoismaihin ja Balkanin alueelle.

MYYNTIPALVELUT

Myyntipalveluiden osalta voitte käyttää minua esimerkiksi asiakassegmenttinne mukaiseen kontaktoimiseen ja ensikiinnostuksen herättämiseen B2B sektorilla. Olen hyvä rakentamaan kontakteja ja luomaan luottamusta yritysten välille.

MARKKINOINTIPALVELUT

Markkinointipalveluissa toimin pääasiallisesti sosiaalisessa mediassa ja yleisesti internetissä. SEM, SEO, content marketing ja sosiaalinen media ovat pääasialliset markkinointikeinoni. Omaan useita erilaisia sosiaalisen median kanavia, joita käytän markkinoinnin apuvälineinä. Sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin avulla saamme yrityksellesi erinomaisen näkyvyyden pienillä investoinneilla.

TUOTETESTAAMINEN

Tuotetestaamista teen yrityksille enenevissä määrin. Testaan tuotteenne haluamallanne tavalla ja kirjoitan siitä aina raportin. Testaukset voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia. Tuotetestaamiseen voimme lisätä myös sisältömarkkinoinnin.

KOTISIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA

Teen myös kotisivuja yrityksille WordPress alustan päälle. Kotisivuihin liitämme aina sosiaalisen median integroinnit, sekä halutessanne hakukoneoptimoinnin.

Divider OMA